Contratos

 • Elaboració d´un model lógic dels programes de l´ASJTET que permeti visualitzar els principals components de les intervencions, amb especial atenció als objectius dels programes i els resultats esperables. [FUO-EM-235-15]

  Organismo: GENERALITAT DE CATALUNYA

  Fecha de Inicio:
  01 de Abril de 2015
  Fecha de Fin:
  31 de Diciembre de 2015
  Investigador responsable:
  • Jorge Carlos Fernández Del Valle
  • Sergio Fernández Artamendi
  Participantes:
  • Iriana Santos González
  • Elvira Medina Ruiz
  • Amaia Bravo Arteaga